Hållbara fonder

Går det att hitta fonder som investerar i bolag som är inriktade på förnyelsebar energi och andra hållbara lösningar? I den här artikeln får du tips på hur du ska lyckas hitta hållbara fonder.

Genom att placera i företag som är inriktade på hållbarhet låter du även dina sparade pengar göra nytta. Företag behöver investeringar för att utvecklas och finns det ingen som vill investera så finns det inte heller så stora möjligheter att växa. 

På senare år har det blivit lättare att hitta fonder som investerar hållbart. Det finns flera verktyg och märkningar att använda sig av. I den här artikeln går jag igenom hållbarhetsmärkningar från Svanen och Morningstar.

Om du känner dig osäker på vad investering i fonder innebär kan du läsa Börja spara och investera.

Svanenmärkta fonder

I skrivande stund finns det 20 svanenmärka Sverigefonder. För att få en svanenmärkning måste fonden ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Företagen får maximalt ha 5 procent av sin omsättning från fossila bränslen och företag som har ett uttalat hållbarthetsarbete premieras. Minst hälften av innehavet ska vara företag som tillhör den senare kategorin.

Företagen ska inte heller sälja vapen, producerar tobak eller bryta mot internationell arbetsrätt. Fonden ska även undvika att handha obligationer till länder som man bedömer är korrupta, har finansiella sanktioner eller inte skrivit under Parisavtalet eller FN:s konvention om biologisk mångfald.

Läs mer om hur märkningen går till och se vilka fonder som är Svanenmärkta här. 

Morningstar

Morningstar analyserar fonder och gör finansiella bedömningar samt hållbarhetsbedömningar. Analysföretaget har tre olika bedömningar av hållbarhet: betyg inom sin kategori, låg CO2-risk och hållbarhetsvärde.

Betyg inom sin kategori

Morningstar analyserar hållbarhetsrisker, alltså företagens ekonomiska risker vid förändringar. Det kan vara höjda skatter på vissa varor eller utfasningen av fossilt bränsle. Om en fond har ett stort innehav av företag som livnär sig på fossila bränslen är det större risk att den fonden kommer att prestera sämre i framtiden eftersom de fossila bränslena kommer minska. 

Morningstar jämför fonder inom varje kategori. De fonder som har lägst hållbarhetsrisk inom sin kategori får 5 glober, vilket är det högsta betyget.

Låg CO2-risk

Kravet för att få stämpeln Låg CO2-risk är att fonden ska äga maximalt sju procent i företag som hanterar fossila bränslen. 

Hållbarhetsvärde ESG

Morningstar värderar fonderna från 0 till 100 där ett så lågt värde som möjligt visar på hög hållbarhet. Man bedömer företagens miljöarbete (E), sociala ansvar (S) och bolagsstyrning (G).

De fem fonder som i skrivande stund får bästa hållbarhetsvärde är:

  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  • MS INVF US Property A
  • Länsförsäkringar Fastigher Europa
  • SEB Teknologifond D USD – Lux utd
  • SEB Teknologifond

Välja bort eller välja till?

På Avanzas hemsida kan du enkelt göra olika urval baserat på hållbarhet. I ditt fondurval kan du ta ställning till vilka typer av företag som du vill välja bort. Det kan vara företag som utvinner olja eller säljer vapen. Du kan även välja fonder som aktivt söker företag som till exempel fokuserar på förnyelsebar energi.

Det är omöjligt att som privatperson kontrollera alla de företag som fonderna sparar i. Jag föreslår därmed att du tittar på de tio största innehaven lite mer noggrant och sedan skummar igenom resten av listan på företag. Då har du i alla fall chans att upptäck företag som du inte anser är hållbara.

De verkyg som finns utgår från analysföretagens bedömningar av hållbarhet. Det kan vara enkelt att välja bort företag som borrar efter olja men ska även bilföretag väljas bort? De får inte sin inkomst från att sälja fossila bränslen, utan från fordon som kräver fossila bränslen. Även om flera av dessa bilföretag strävar mot att ställa om till förnyelsebara drivmedel så anser jag att det är en tveksam investering ur hållbarthetssynpunkt.

Fondkollen kan du jämföra olika fonder och läsa mer information om vad sparande i fonder innebär.

Jenny Ahlin

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på google
Dela på email

Fler
artiklar