Dokumentärer om ekonomi och hållbarhet

Intressanta filmer, tv-program och dokumentärer om ekonomi och hållbarhet. 

TV-program om ekonomi

Plus Belyser olika konsumtionsfrågor.

Ekonomibyrån Fyra avsnitt som belyser olika ekonomiska frågor. 

Då förändrades världen – pengarnas makt Ger en inblick i vår ekonomiska historia från byteshandel och slavhandel till gruvdrift och zombies. Vad är egentligen värdefullt igår, idag och i framtiden?

Vetenskapens värld – Energirevolutionen Om den energirevolution som nu pågår då vi ställer om från fossila bränslen till förnyelsebart.

Tv-program om hållbarhet

Rapport från 2050 Under fyra timmar ger sig Lotta och Erik i kast med att fundera på hur vi kommer leva år 2050. Det år som vi ska ha löst klimatkrisen och anammat en hållbar livsstil. De olika avsnitten handlar om resor, boende, arbete och mat.

Hundra procent bonde Vi får följa den danska bonden Franks strävan efter ett självhushållande liv.

Vetenskapens värld – Giftet i luften Om de föroreningar som finns i luften och dess påverkan på hälsan. Gifter orsakade av förbränningen av fossila bränslen.

Vetenskapens värld – Megabränderna det globala hotet Bränder; en av klimatkrisens konsekvenser. Hur och varför har megabränderna uppkommit?  

Dokumentärer om ekonomi

Push Svensk dokumentär från 2019 om bostadsmarknaden. Om hur finansiella intressen leder till att människor måste lämna sina hem.

Venezuela – oljans förbannelse Världens största oljareserv finns i ett land som har fyra miljoner flyktingar.

Amazons värld Om imperiumet och världens rikaste människa.

Dokumentärer om hållbarhet

Antropocen – människans epok En resa som visar på människans påverkan på jorden.

Bikes vs cars Svensk dokumentär från 2015 om konflikten mellan cyklister och bilister i stadsmiljön. Vem ska ha företräde? En mycket bra film som fortfarande är aktuell.

Klimatets våldsamma konsekvenser Klimatet påverkar inte bara havsnivå och väder utan leder även till konflikter. Konflikter som bottnar i ekonomisk instabilitet och brist på vatten.

Världens hotade städer Om de stora världsmetropolernas osäkra framtiden då stigande havsnivåer kommer bli en realitet

2040 – framtidsfilmen Filmaren Damin Gameau ger sig ut på en resa för att finna lösningarna på klimatkrisen. Lösningar som redan finns och som skulle kunna vara i drift i stor skala år 2040.

Våran lilla bondgård En film om hur en familj väljer att starta en gård från grunden. En gård som inte kommer i konflikt med den vilda naturen.

Jenny Ahlin

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på google
Dela på email

Fler
artiklar