10 hållbara fonder 2020

Har du svårt att veta vilka fonder du ska spara i eller välja till din pension? I den här artikeln får du tips på 10 hållbara fonder 2020.

I artikeln Hållbara fonder gick jag igenom hur man kan hitta hållbara fonder, vilka olika märkningar och verktyg som finns. I den här artikeln redogör jag för 12 fonder som jag anser är hållbara och även har chanser till framtida avkastningar.

Läs Börja spara och investera om du är osäker på vad investering i fonder innebär.

Analys och metod

I första hand har jag utgått ifrån fondernas hållbarhetsvärde från Morningstar. Därefter har jag undersökt om fonden är svanenmärkt eller om den har har låg CO2-risk. 

Jag har även vägt in fondens avkastning det senaste året och därmed valt bort vissa fonder. Fonderna har en spridning både mellan regioner och branscher. I portföljen finns nu två globalfonder, två Europafonder, två Sverigefonder, två teknikfonder och två fonder med fokus på miljöteknik. Fyra av dessa finns att välja som pensionsfond.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Aktiefonden har fått bästa betyget vad gäller hållbarhet. Fonden placerar i svenska investmentbolag, som i sin tur investerar i företag. Spiltan Aktiefons Investmentbolag är passivt förvaltad, däremot förvaltar investmentbolagen aktivt sina företag.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

SEB Teknologi

SEB Teknologi investerar främst i USA, men även i en rad andra länder. Apple, Microsoft och Visa är de tre största innehaven och fonden fokuserar på globala teknikföretag. SEB Teknologi kan du välja som pensionsfond.

Öhman Global Marknad Hållbar

Öhman Global Marknad Hållbar är aktivt förvaltad och placerar i bolag med ett ledande hållbarhetsarbete. Fonden investerar främst i USA och i bolag inom teknik, finans och sjukvård.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

MS INVF Europe Opportunity A

Fonden inriktar sig på främst Europeiska bolag, dock är 12 procent företag med säte i USA. Drygt hälften av företagen verkar inom cyklisk konsumtion och teknik.

Länsförsäkringar Sverige Aktiv A

Länsförsäkringar Sverige Aktiv A är aktivt förvaltad och placerar i svenska medelstora företag. Industri- och finansföretag står för drygt hälften av innehavet. De fem största innehaven är Investor, Atlas Copco, Ericsson, Essity och Volvo. Fonden är svanenmärkt. Länsförsäkringar Sverige Aktiv kan du välja som pensionsfond.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

Swedbank Robur Europafond

Europafonden placerar i europeiska länder. Hälften av innehavet är företag med säte i Nederländerna, Schweiz och Frankrike. De tre största brancherna är sjukvård, industri och teknik.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

Swedbank Robur Transition Global

Swedbank Robur Transition Global är svanenmärkt och placerar i bolag som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Fonden riktar sig till globala bolag och drygt 60 procent har sitt säte i USA. Drygt hälften av innehavet är företag verksamma inom teknik, sjukvård och finans.

Swedbank Robur Technology

Aktiefonden placerar i globala teknikföretag, drygt 80 procent av innehavet är i amerikanska företag. De fem största innehaven är Mastercard, Amazon, Alphabet, NVIDIA och PayPal. Swedband Robur Technology kan du välja som pensionsfond.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

CB Save Earth Fund RC

CB Save Earth Fund RC är svanenmärkt och inriktar sig på företag som bidrar till ett hållbart samhälle. Fonden placerar i bolag verksamma i Asien, Europa och Nordamerika. CB Save Earth Fund RC kan du välja som pensionsfond.

Proethos Fond

Proethos Fond inriktar sig på företag som kan bidra till lösningen av klimatkrisen. Drygt hälften av innehavet är i företag verksamma i Sverige, USA, Norge och Danmark.

Här kan du läsa om fondens hållbarhetsprofil. 

Ansvar

Att investera i fonder innebär alltid en risk. Du behöver själv ta ställning till vilka fonder du ska investera i. Syftet med den här artikeln är att ge inspiration och tips.

Jenny Ahlin

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på google
Dela på email

Fler
artiklar